Privacy policy

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONY INTERNETOWE ADMINISTRATORA

Kto przetwarza dane?

Administratorem danych jest następujący podmiot należący do Grupy Publicis:
Leo Burnett sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa NIP: 113-00-07-900 KRS: 100609 Administrator dba o zawartość strony internetowej i decyduje o celach i środkach, dla których używane są dane.

Jakie dane są przetwarzane?

Dane, które przetwarzamy to dane połączone z Twoim identyfikatorem cookie. Dane te dotyczą Twojego zachowania na naszej stronie internetowej i Twojej interakcji z wyświetlanymi Ci reklamami, czyli np. liczby odsłon (kliknięć), czasu spędzonego na naszej stronie, danych technicznych używanego przez Ciebie urządzenia. W jakim celu zbierane są informacje o zachowaniu w Internecie? Informacje o Twoim zachowaniu w Internecie zbierane są w celach statystycznych oraz w celu dostosowania reklam do Twoich preferencji.

Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?

Z punktu widzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes wyżej wskazanego administratora. Ponadto, ponieważ używamy technologii cookie, pozyskujemy zgodę w tym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane? Dane zbierane dla celów analitycznych lub reklamowych możemy przekazać innym podmiotom, które dostarczają nam statystyk w zakresie odwiedzin naszej strony lub dopasowują wyświetlane Ci reklamy do Twoich preferencji obliczonych zgodnie z ich algorytmami. Mogą one zbierać informacje na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Takim podmiotem jest na przykład Google.

Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych. Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej? Dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich praw, bezpieczeństwa Twoich danych i legalność takiej operacji. Jak długo dane są przechowywane? Dane przechowywane są przez okres ważności pliku cookie na Twoim komputerze.

Jakie są moje prawa?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych wspieramy ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi dostawcy zapewniają Ci prawo do żądania:

 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • uzyskania informacji na temat danych, które Ciebie dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie).

W celu ich zrealizowania, skorzystaj z odpowiednich narzędzi na stronach naszych dostawców, np. https://privacy.google.com/take-control.html.

Czy muszę udostępniać dane?

Nie musisz udostępniać danych. Jeśli nie chcesz, możesz zablokować nadawanie cookies w przeglądarce lub skorzystać z przysługujących Ci praw (opisanych w punkcie wyżej). Taka sytuacja spowodować może jednak, że będziesz otrzymywał reklamy, które mogą Cię nie interesować i nie być dla Ciebie ważne. Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub inne informacje o mnie? Twoje dane mogą być wykorzystywane także w sposób zautomatyzowany w celu analizy lub prognozowania Twoich zainteresowań i informacji, takich jak zainteresowania zakupowe. W każdym czasie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych dla tych celów. Aby tego dokonać, skorzystaj z narzędzi na stronach naszych dostawców, np. https://privacy.google.com/take-control.html.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać wypełniając formularz "SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI" na stronie http://publicismedia.pl/kontakt/. Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@leoburnett.com.pl. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W REKRUTACJI

Kto przetwarza dane o mnie?

Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Publicis Communications, to jest: Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583) ul. Wołoska 9A, Publicis Lion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, Prodigious Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, Leo Burnett Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, Arc Worldwide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, MSLGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, Interactive Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 38, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 42.

Spółki powyższe wspólnie decydują o procesach rekrutacyjnych.

Jakie dane są przetwarzane?

Dane, które przetwarzamy, to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, telefon kontaktowy, ukończone szkoły, doświadczenie zawodowe: informacje dotyczące certyfikatów i umiejętności zawodowych, numer PESEL /NIP/dowodu osobistego lub paszportu, adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej.

W jakim celu zbierane są informacje o moim dotychczasowym zatrudnieniu?

Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia dopasowania Twoich umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego przez nas profilu Kandydatki/Kandydata.

**Na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane? **

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniasz podczas aplikowania do naszej organizacji.

**Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane? **

Dane, o których mówimy, udostępniamy wybranym Pracownikom spółek wchodzących w skład Publicis Communications, którzy obecnie poszukują osób do swoich zespołów. Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.
Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej? Dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

**Jak długo dane są przechowywane? **

Pełne dane przechowywane są przez okres 2 lat, począwszy od momentu rozpoczęcia zbierania tych danych. Po tym czasie dane są usuwane.

Jakie są moje prawa?

W poszanowaniu Twoich praw osobistych, wspieramy ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Masz prawo do:

 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych)
 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą
 • sprostowania danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • uzyskania informacji na temat danych, które Ciebie dotyczą
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (profilowanie)

W celu ich zrealizowania, prosimy o kontakt z nami rekrutacja@publiciscommunications.com.

**Czy muszę udostępniać dane? **

Nie musisz udostępniać danych - wówczas nie będziesz mogła/ mógł wziąć udziału w otwartym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Jeśli nie chcesz, możesz zawsze odwołać udzieloną zgodę poprzez wysłanie maila na adres rekrutacja@publiciscommunications.com lub możesz skorzystać z przysługujących Ci praw (opisanych w punkcie wyżej).

Czy na podstawie tych danych prognozowane są moje zainteresowania lub inne informacje o mnie?

Nie, nie wykorzystujemy danych do tych celów.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać na adres rekrutacja@publiciscommunications.com. Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.